Nyt debatforum - åbnet Grundlovsdag

Lyset fra Betlehem

Melodi: Torben Høiberg, 1998
Alternativ melodi: Away in a manger ...

 1. I stalden om natten ved Betlehem by
  brød Lyset igennem den mørkeste sky.
  Et barn kom til verden, for Ordet blev kød,
  da Lyset og livet fra Skaberen flød.
 2. På marken et genskær fra Lyset slap ud,
  hvor englesang priste den levende Gud.
  Til hyrderne hærskaren talte om fred
  og glæde, der rækker til tusinde led.
 3. En stjerne sig spejled' i Lyset fra Gud
  og sendte til vismænd i Østerland bud:
  "Kom, skynd jer at drage til jødernes land,
  for Lyset skal spredes til kvinde og mand".
 4. To oldinge Lyset i tempelet så,
  da barnet i favnen hos moderen lå.
  For Anna og Simeon var det til trøst;
  de priste Vorherre med jublende røst.
 5. Og Lyset sig spredte fra barnet i svøb,
  befaled' blandt folket i årenes løb
  de døve at høre, de lamme at gå
  og Ordet om frelse de arme at nå.
 6. Kun én gang det syntes, som Lyset var slukt,
  og døden for altid med livet fik bugt:
  Da mørket fortrængte den klareste dag,
  og Lyset gav op mod den gudløse sag.
 7. Et gravkammers mørke af Lyset blev brudt,
  og stenen for graven til side blev skudt,
  da Kristus en morgen stod op som en sol
  og spredte sit Lys til den koldeste pol.
 8. Og Lyset blev tændt i apostlenes sind,
  da pinsedags luer i salen kom ind.
  De rejste omkring og forkyndte Guds ord,
  og siden kom Lys til det hedenske Nord.
 9. Nu tænder vi lys i den mørkeste tid
  og pynter i huse og gader med flid.
  Vi mindes at Lyset i verden blev tændt,
  og budet om freden til mennesker sendt.
 10. Og freden til alle i verden skal nå,
  for næsten vi derfor i tjeneste må.
  Når kærlighed bliver den vigtigste sag,
  et genskær af Lyset formidles hver dag.

Anders Ringgaard Kristensen
Skrevet til gudstjenesten i Skovlunde kirke juleaften 1998 ved modtagelsen af en lysstafet fra fødselskirken i Betlehem.


Henriette Thorup Ringgaard & Anders Ringgaard Kristensen