Nyt debatforum - åbnet Grundlovsdag

Melodi: Solen begynder at gløde

 1. Vi er Guds tempel i verden,
  forhængets skjul er nu tomt.
  Her i vor daglige færden,
  følger vi Sønnen så fromt.

 2. Fromhed er næsten at tjene,
  - sådan vi tjener vor Far.
  Sammen - og ikke alene:
  derfor en kirke vi har.

 3. Kirken er stedet vi mødes,
  rummet er bare af sten.
  Sammen vort liv jo forsødes,
  når vi er mere end én.

 4. Når vi fra kirken er gået,
  da er den tom som en skal.
  Gud har os ikke forsmået:
  Livet med os er Hans valg.

 5. Templer af sten vi fornægter,
  Ånden nu virker i os.
  Frelseren, livets forfægter,
  har jo budt dødsriget trods.

Anders Ringgaard Kristensen, 1996
Epilogen til sangspillet Tempelsang.


Henriette Thorup Ringgaard & Anders Ringgaard Kristensen